Keuring

Een rechtshandeling om vast te stellen of de verkoper al dan niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen.