Ketenomkering

Verschuiving van productiegestuurde naar vraaggestuurde productie. Anders gezegd: van push naar pull.