Ketenaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer/inlener jegens de fiscus voor de afdracht van loonheffingen (loonbelasting en sociale premies) en omzetbelasting (BTW) door de onderaannemer(s)/uitlener(s) van personeel.