Kernsegment

Segment in de accountportfolio (zie aldaar) waarbij de leverancier een goede concurrentiepositie heeft en de klant aantrekkelijk is voor de leverancier.