Kernkwaliteit

Onderdeel van het kernkwadrant (zie aldaar). Positieve eigenschap die een individu kenmerkt, die tot de kern van de persoonlijkheid behoort.