Keough Questionnaire

Inkoopontwikkelingsmonitor op basis van het inkoopontwikkelingsmodel van Keough (zie aldaar), ontwikkeld door NEVI in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Deze questionnaire is geschikt voor een gerichte zelfanalyse van een inkooporganisatie. De analyse geeft onder andere een goede indicatie van de inkoopvolwassenheid. Bij het bepalen van de inkoopvolwassenheid wordt gekeken naar acht kritische elementen: inkoopbeleid, organisatie, personeel, IT en informatie, (interne) klantrelatie, leveranciers, prestatiemeting en proces. Bij elke fase van volwassenheid zijn specifieke kenmerken op deze elementen te onderscheiden, en ook specifieke (inkoop)doelen en prestatie-indicatoren.