Kengetallen

Andere term voor ratio’s. Zie aldaar.