Kasstelsel

Administreren en begroten van alle uitgaven die leiden tot een vermindering van het geld in de kas en de inkomsten die leiden tot een vermeerdering van het geld in de kas. Zie ook baten- en lastenstelsel.