Kartel

Een samenwerkingsverband tussen verschillende juridisch zelfstandige bedrijven om de concurrentie te beperken of uit te sluiten. Daarbij worden (veelal geheime) afspraken gemaakt over bijvoorbeeld prijzen, omzetten en regioverdeling.