Just in time

Afgekort JIT. Net op tijd produceren en leveren. Een bepaalde vorm van bedrijfsvoering met als doel te komen tot een betere organisatiekwaliteit. JIT is gericht op het stelselmatig wegnemen van oorzaken van voorraadvorming. Deze oorzaken worden niet alleen gevonden in de productkwaliteit maar vooral ook in organisatieaspecten.