Jurisprudentie

Ook wel rechtersrecht genoemd. In het Engels: judge-made law. Uitspraken van rechtscolleges waaraan men de uitleg van de wet kan ontlenen.