Juridisch versluieren

Hiervan is sprake als een gebruiker van algemene voorwaarden een onderwerp niet regelt in zijn algemene voorwaarden omdat de wettelijke regeling van dat onderwerp gunstig voor hem is. Zie ook technisch versluieren.