Judo

Adviesgespreksstijl waarbij de inkoper zo sterk meebeweegt met de klant dat deze als het ware door zijn eigen energie ten val komt. Wanneer de klant zich gaat verzetten tegen de overdrijving van de inkoper, komt de klant daarmee uit eigen beweging juist in de gewenste richting. Zie ook adviesgespreksstijlen.