Joviaal-coöperatieve stijl

Onderhandelingsstijl; zie ook persoonlijke onderhandelingsstijlen. Productieve kanten van deze stijl zijn: is ontwapenend en innemend, beïnvloedt de sfeer positief, is sterk in het opbouwen van goede persoonlijke relaties, is gevoelig voor argumenten van anderen en is flexibel. Minder productieve kanten zijn: ontwijkt een krachtmeting, heeft weinig verweer, wordt onduidelijk en twijfelend.