Johari-venster

Eenvoudig grafisch model dat weergeeft hoe iemand zichzelf ziet en hoe hij door anderen wordt gezien. Ook geschikt om veranderingen te verduidelijken in de loop van een samenwerkingsproces. Het model onderscheidt vier gebieden: (1) bekend bij jezelf en bekend bij anderen: de vrije ruimte; (2) bekend bij jezelf, maar niet bekend bij anderen: privé persoon; (3) niet bekend bij jezelf, wel bekend bij anderen: blinde vlek; (4) niet bekend bij jezelf en ook niet bekend bij anderen: onbekend.