Irrationele overcapaciteit

Van irrationele overcapaciteit is sprake indien er productiecapaciteit aanwezig is bovenop de rationele capaciteit (zie aldaar). Deze extra productieomvang is niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld overcapaciteit als gevolg van een te optimistische toekomstplanning of bij structureel teruglopende afzet. De irrationele overcapaciteit mag niet worden opgenomen in de kostprijs en hoort rechtstreeks ten laste te komen van de winst bij de resultaatrekening. Zie ook rationele overcapaciteit.