Intrinsieke motivator

Factor in het werk zelf die de medewerkers aanspreekt.