Intervisie

Een leergroep bestaande uit gelijken, die binnen een vastgestelde structuur tot inzicht trachten te komen. Bij intervisie gaat het in principe om de persoon. Het gaat om persoonlijk functioneren van de inkoper in relatie tot de inkooppraktijk.