Interview

Het verzamelen van informatie in een goed voorbereid vraaggesprek. Stappen: (1) voorbereiding: doelstelling bepalen, bepalen wie er moet worden geïnterviewd, bepalen van vragen en/of thema’s, praktische organisatie; (2) het interview en het interviewen zelf: aandacht voor sfeer, doel vermelden, vermelden waarvoor en voor wie de informatie bedoeld is, vragen stellen en uw interpretatie controleren door middel van samenvatten; (3) afsluiting: controleren of u alle relevante informatie heeft, mening van geïnterviewde vragen.