Interventiebreedte

Welke en hoeveel medewerkers krijgen met de gevolgen van de gewenste verandering te maken?