Interne kwaliteitsaudit

Audit die men in het eigen bedrijf uitvoert om te kijken of men zelf voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze interne audit wordt ook wel eerste partij audit genoemd. Ook hier proberen we altijd onafhankelijk te zijn. De afdeling boekhouding gaat auditen bij productie, de afdeling productie bij de administratie: afdelingen die geen direct contact met elkaar hebben. Op deze wijze is een zekere mate van onafhankelijkheid geborgd.