Interne bestelbon

Een document waarop het te kopen artikel staat gespecificeerd, met daarbij het aantal en de leverdatum.