Internationaal erkennings- en executierecht

Houdt zich bezig met de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke vonnissen, uitgesproken in het ene land en mogelijk uitvoerbaar in een ander land.