Internationaal bevoegdheidsrecht

Ook internationaal jurisdictierecht genoemd. Houdt zich bezig met de vraag welke rechter bevoegd is te oordelen over een geschil met een internationaal karakter.