Intercollegiale consultatie

Collegiale ondersteuning of onderlinge advisering bij werkproblemen in een leergroep bestaande uit gelijken, die binnen een vastgestelde structuur tot inzichten en oplossingen tracht te komen in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces. Hierbij komt zowel de beroepspraktijk als de persoon van de inkoper aan de orde.