Interacting spheres model

Model van Hanson dat beschrijft dat managers en medewerkers elk een eigen domein hebben waarbinnen ze beslissingen nemen, en hoe dit kan leiden tot conflicten en verdediging indien een partij op het domein van de ander probeert te komen. Meer algemeen geldt dat elke geleding, afdeling of unit in een organisatie een eigen domein heeft waarbinnen zij een relatieve autonomie heeft en waarbinnen zij beslissingen neemt. Probeert een afdeling op het domein van een andere afdeling te komen en invloed uit te oefenen, dan kan die andere afdeling heftig in de verdediging schieten en kunnen er disfunctionele verschijnselen optreden. Er is ook een grijs gebied waar men elkaar nodig heeft en in samenspraak beslissingen neemt.