Intellectueel eigendom

Een overkoepelend begrip voor verschillende rechten die voortbrengselen van de menselijke geest tot onderwerp hebben en die het ongestoord genot van en de vrije beschikking over zijn goed voor de rechthebbende waarborgen. Onder het Intellectuele eigendomsrecht in enge zin vallen overigens enkel het auteursrecht en de naburige rechten.