Integratieve onderhandelingsstijl

Beïnvloedingsstijl die is gericht op het optimaal boeken van voordelen door het integreren van belangen en het doen van trade-offs. Voorbeelden van gedrag en houdingen bij deze stijl zijn: bereid zijn tot compromissen, voorzichtig schermen met alternatieven, zoeken naar gemeenschappelijke belangen en voordelen, niet werken met tijdsdruk, gebruik maken van eigen deskundigheid om voorstellen te analyseren, initiatief nemen, open communicatie bevorderen, ‘als ik…, dan u…’