Integrated product development en sourcing

Afgekort IPDS. Raamwerk dat leveranciersbetrokkenheid analyseert vanuit het perspectief van de uitbesteder.

 

Het raamwerk vestigt de aandacht op:

(1) resultaten van projecten (outputs);

(2) kritische processen die ten grondslag liggen aan het betrekken van leveranciers in productontwikkeling (throughputs);

(3) situationele factoren die de productontwikkelprojecten mogelijk beïnvloeden (inputs). Het raamwerk richt zich vooral op de situatie binnen een bepaald ontwikkelproject, maar neemt ook de meer strategische context in ogenschouw.