Inspanningsverbintenis

Verbintenis waarbij de schuldenaar toezegt zich te zullen inspannen voor de nakoming van zijn verbintenis.

Zie ook resultaatsverbintenis.