Insolventierecht

Een complex van regels dat de verhouding regelt van schuldenaren die door financieel onvermogen in betalingsmoeilijkheden verkeren, ten opzichte van hun schuldeisers. Zie ook faillissement, surseance van betaling en schuldsanering.