Inside out benadering

De resource based theorie volgens Prahalad, Hamel en Barney (zie aldaar) is een voorbeeld van een inside out benadering. Hierbij wordt van binnen de organisatie naar buiten gekeken bij het vaststellen van de organisatiestrategie.