Inrichtfase

Bij inkoopteams: op tactisch niveau invullen van de randvoorwaarden waarbinnen een inkoopteam haar werkzaamheden verricht (organisatie, kennis en kunde). Deze fase bestaat uit:

 

(1) zorgvuldige selectie van teamleden;

(2) vrijmaken van teamleden voor teamactiviteiten;

(3) eventueel bijscholen van teamleden;

(4) duidelijke plaats in de organisatie voor het team;

(5) overeenstemming over bevoegdheden van het team;

(6) de rol van individuele teamleden in het team moet helder zijn.

Zie randvoorwaarden voor inkoopteams.