Inkooprelaties volgens Williamson

Een model waarbij inkooprelaties worden bepaald op basis van de frequentie waarmee goederen of diensten worden aangekocht en de investeringskarakteristieken van deze aankoop. Zie ook transactieschema van Williamson.