Inkoopquote

Het deel van de totale omzet van een bedrijf dat bij derden wordt ingekocht.