Inkoopplan

Een programma van voorgenomen (verbeterings)maatregelen met betrekking tot de inkoopfunctie. Er wordt onderscheid gemaakt in plannen op drie niveaus: inkoopbeleid, inkoopactieplan en productgroepactieplan.