Inkooporder

Een op zichzelf staande opdracht tot het leveren van materialen, goederen of diensten, met opgave van producteisen, tijdstip, hoeveelheden, prijs en andere condities.