Inkoopontkoppelpunt

Geeft aan vanaf welk punt in het inkoopproces er sprake is van een gezamenlijke inkoop. Zie het schema. Op de horizontale as zijn de stappen van het tactische inkoopproces weergegeven. Verticaal zijn de verschillende ontkoppelpunten benoemd. De figuren tussen de blokken in geven het ontkoppelpunt aan. Meer blokken boven elkaar geven aan dat meer locaties dezelfde activiteiten uitvoeren.