Inkoopmanoeuvreerruimte

Het geheel aan vrijheidsgraden waarbinnen een inkoper zich kan bewegen. De inkoopmanoeuvreerruimte neemt af naarmate de specificaties meer en meer expliciet worden vastgelegd. Hoe vroeger de inkoper bij het specificeren betrokken is, hoe meer vrijheidsgraden (en dus manoeuvreerruimte) hij heeft.