Inkoopmanagementproces

Fasering van activiteiten om het inkoopbeleid te formuleren en te implementeren:

 

(1) Benoemen van het inkoopbeleid, de inkoopdoelen en de strategische acties.

(2) Bepalen van de inkoopstrategie. Langs welke weg zijn de vastgestelde strategische acties te realiseren?

(3) Vaststellen van de inkoopplanning. Opstellen van concrete acties en aangeven van het tijdpad waarlangs deze acties zullen worden uitgevoerd.

(4) Realiseren van de uitvoering.

(5) Evaluatie van het inkoopmanagementproces;

(6) Inkoopmarktonderzoek. De zesde fase kan plaatsvinden voorafgaand aan het vaststellen van de doelen of ter ondersteuning van controle en evaluatie.