Inkoophandboek

Handboek waarin specifiek voor het inkoopproces geldende procedures, bevoegdheden en richtlijnen worden beschreven. Bevat veelal ook aspecten die niet met een procedure te vangen zijn, zoals inkoopbeleid en regels omtrent de ethiek.