Inkoopdoelstelling

Term die wordt gebruikt voor de uitwerking van een inkoopdoel in meetbare en tijdsgebonden termen.