Inkoopdoelen

De inkoopdoelen zijn een samenvatting en vertaling van het inkoopbeleid en de inkoopvisie (zie aldaar). De inkoopdoelen behoren in het verlengde te liggen van de ondernemingsdoelen. Formulering van doelen is nodig om te komen tot een gestructureerde aanpak van de inkoopfunctie. Om tot een concreet actieplan te komen, worden de doelen uitgewerkt tot strategische acties en die weer tot concrete activiteiten.