Inkoopcyclus

De activiteiten binnen de verschillende niveaus van inkoopactiviteiten (zie aldaar) worden in een bepaalde cyclus uitgevoerd. De cycli zijn niet even lang qua tijdshorizon en frequentie. Een bestelcyclus kan bijvoorbeeld enkele dagen in beslag nemen en wordt vele duizenden keren uitgevoerd binnen de tijd dat er één keer een strategische cyclus wordt doorlopen. Cruciaal is een goede afstemming en uitwisseling van informatie tussen de cycli.