Inkoopcombinatie

Samenwerkingsvorm tussen meestal ongeveer even grote detaillisten uit één branche.