Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid is een programma van algemene uitgangspunten met betrekking tot inkoop, die door de organisatie zijn vastgesteld. Het geeft een programma van maatregelen en keuzes weer met betrekking tot de inkoopfunctie. Het bepaalt de ontwikkelrichting van de plaats en activiteiten van de inkoopfunctie binnen een organisatie. Het inkoopbeleid is te splitsen in een generiek deel en een procesdeel. Het generieke beleid is veelal breed binnen de organisatie van toepassing. Het procesbeleid hangt samen met de verschillende fasen uit het inkoopproces of de sourcingmethodologie.