Inkoopactieplan

Een verzameling strategische acties en concrete activiteiten die gericht zijn op het realiseren van de inkoopdoelen (zie aldaar). Het plan is een nadere uitwerking van de inkoopstrategie (zie aldaar). Inkoopactieplannen zijn op de korte termijn gericht (een à twee jaar) en concreet en specifiek van inhoud.