Inkoopaccountmodel

Een systematisch raamwerk waarmee inkoop haar interne klanten kan benaderen om enerzijds toegevoegde waarde te leveren richting deze klanten en anderzijds verdere beheersing te krijgen van de totale uitgaven van de organisatie, om zo een gerichte bijdrage te kunnen leveren aan het onderscheidend vermogen.