Initiële inkoper

Degene die tot taak heeft de initiële inkoopactiviteiten uit te voeren. Zie ook initiële inkoopfunctie.