Ingebrekestelling

Een schriftelijke aanmaning om alsnog na te komen binnen een redelijke termijn, of een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat de debiteur voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld als uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos is, of bij tijdelijke onmogelijkheid van nakoming.